Elleçleme

Elleçleme

Malzeme Elleçleme (Material Handling) Nedir?

Malzeme elleçleme; hammadde, parça, kutu, sandık, palet, bagaj vb. unsurların A noktasından B noktasına en verimli şekilde gönderilmesini sağlamak adına yapılan işlemlerle ile ilgilidir. Ek olarak gündelik depo diliminde ambalajlama, paketleme, etiketleme, ayrıştırma, sınıflandırma, birleştirme, paletleme gibi çok sayıda işlem elleçleme faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

Amerika Malzeme Elleçleme Enstitüsü (The Material Handling Institute of America) ise malzeme elleçlemeyi şu şekilde tanımlamaktadır:

“Malzeme elleçleme, doğru malzemenin doğru yere, doğru miktarda doğru koşullarda doğru sıklıkla doğru yönlendirme ile doğru zamanda doğru yöntem kullanımı ile doğru maliyette sağlayan sanat ve bilimdir.”

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.